Fra hobby til bedrift – bemanningstjenester kan være løsningen

Mange små bedrifter begynner som en hobby, for så å utvikle seg til inntektsgivende arbeid. Det er kanskje vanskelig å se for seg at det som begynner som en hobby vil bli så vellykket at du må ansette noen for å hjelpe til med driften, men det kan faktisk skje. Når familie, venner og bekjente ikke strekker til lenger, kan det være lurt å vurdere innleie av hjelp.

Derfor kan innleie av arbeidskraft være relevant

Det finnes bemanningsbyrå i Hønefoss og alle andre store og små byer rundt om i Norge, hvordan kan det være at så mange bedrifter synes det er relevant å leie inn arbeidskraft? Ved bruk av en bemanningsbyrå i Hønefoss eller et annet sted, vil kostnaden per time vanligvis ikke være lavere enn ved bruk av egne ansatte, med tanke på at bemanningsbyrået også skal ha betalt for jobben de gjør. Derfor må det være andre faktorer som gjør innleie av arbeidskraft til et relevant alternativ.

Fleksibilitet er uten tvil det avgjørende argumentet for å bruke bemanningstjenester. Innleie av arbeidskraft kan per definisjon skje på kort varsel, noe som gjør det mulig for eksempel å dekke plutselige topper i etterspørsel.

Ekstra relevant for nystartede bedrifter

Hvis du akkurat har startet en ny bedrift, og allerede opplever at du trenger mer hjelp med driften, kan det være lurt å tenke seg om før du ansetter noen. Som gründer må du selvfølgelig ikke være alt for pessimistisk, men det er likevel lurt å tenke over hva som vil skje hvis inntektene plutselig reduseres?

Mange nystartede bedrifter har svært begrenset likviditet, det vil si tilgjengelige kontanter til å betale kostnader med. Da er det lurt å begrense fremtidige forpliktelser, for eksempel i form av faste ansatte. Bruk av bemanningstjenester kan helt enkelt gjøre fremtiden mer forutsigbar for deg, samtidig som fleksibiliteten kan bidra til at du kan sove godt om natten.