Kvinnedagen vg

Kvinnedagen (8. mars) – VG

Les nyheter, artikler og se videoer om Kvinnedagen (8. mars) på VG.

Les nyheter, artikler og se videoer om Kvinnedagen (8. mars) på VG

Kvinnedagen (8. mars) – VG Nå: Nyhetsdøgnet

VG Nå: Nyhetsdøgnet

I VG Nå kan du følge alle store begivenheter minutt for minutt gjennom tekst, bilder og video, og delta selv med innspill og spørsmål.

I VG Nå kan du følge alle store begivenheter minutt for minutt gjennom tekst, bilder og video, og delta selv med innspill og spørsmål

Sultan (18) mener kvinnedagen ikke er for alle – VG

8. mar. 2022 — Sultan (18) mener kvinnedagen ikke er for alle. Sultan Hadaddeen sliter med å føle seg godtatt av kvinnebevegelsen. – Som dobbel minoritet føler …

Sultan Hadaddeen sliter med å føle seg godtatt av kvinnebevegelsen. – Som dobbel minoritet føler jeg at jeg blir prioritert bakerst i køen, sier hun.

Hva betyr Kvinnedagen for deg? – VG Protokoll

8. mar. 2022 — 8. mars markerer den internasjonale kvinnedagen. Lar du dagen være en hyllest til kvinnen, eller synes du markeringen har gått ut på dato?

8. mars markerer den internasjonale kvinnedagen. Lar du dagen være en hyllest til kvinnen, eller synes du markeringen har gått ut på dato? Send inn dine gratulasjoner og diskuter Kvinnedagens betydning her!

Debatt: Vi henger fortsatt fast i en mannsverden – VG

7. mar. 2022 — Den internasjonale kvinnedagen finner sted 8. mars hvert år og hedrer bevegelsen for kvinners rettigheter. For å fjerne enhver misforståelse, …

Ønsker du en fridag fra feminismen? Vel, jeg får ikke en dag fri fra å være kvinne.

Kvinnedagen – VG Protokoll

8. mar. 2022 — Hva betyr 8 Mars anno 2011? I dag markerer vi fremdeles Kvinnedagen, den er omtalt og historisk sterkt engasjerende i likestillingsspørsmål …

Hva betyr 8 Mars anno 2011?I dag markerer vi fremdeles Kvinnedagen, den er omtalt og historisk sterkt engasjerende i likestillingsspørsmål rundt kvinners rettigheter. Jeg ser absolutt behovet for fokuseringen, men misliker derimot navnet, på lik linje som jeg misliker navnet til den såkalte Mannsdagen. Hørt om den? Ja, den eksisterer faktisk, tro det eller ei.Det er flott at Kvinnebevegelsen har satt fokus på likestilling, og påvirket likestilling i en positiv retning. Det er også flott at mannsdagen setter fokus på det de gjør.Historisk sett har kvinnedagen blitt markert både av kvinner og menn. Menn gikk også i kamp for likestilling for kvinner. Altså var det felles målsetting blant begge kjønnene.Norge anno 2011, burde fremdeles arbeide for kvinners rettigheter som omfatter likestilling.Men, Norge anno 2011, burde også arbeide for de områder menn ikke blir sidestilt med kvinner.Jeg har lest flere artikler der menn ser ut til å komme dårligere ut i forhold til hva kvinner gjør, der kvinnens posisjon er sterkere pga gammel oppfatning. Dette er forhold som menneskerettighetene har særdeles god fokus på. Det er synd at en dag som skal markere likestilling, kun fokuserer på de områder der kvinner kommer til kort.Da jeg begynte å lete i historiebøkene om kvinnedagen, fant jeg, til min store overraskelse, at det fantes en mannsdag også. Altså 2 dager i året med fokus på likestilling, for hvert av kjønnene? Kunne vi ikke døpe om kvinnedagen til likestillingsdagen, og droppe hele mannsdagen? Jeg fatter ikke hvorfor vi skal ha et digert gap mellom de to kjønnene. Menn mot kvinner og visa versa. Felles mål er jo likestilling? Likestillingsdagen kunne sette fokus på de områder mennesker kommer til kort på bakgrunn av kjønn. Sette fokus på de forskjeller det åpenbart er mellom kjønnene, og videre fokusere på hva som må til for å styrke rettighetene til begge.Jeg tror derimot at vi har et problem. Problemet er at de områder der menn kommer til kort, er tabubelagte temaer. Temaer vi ikke skal snakke om. Jeg snakker om barns rettigheter til 2 foreldre, det media ikke får lov til å kommentere, eller skrive om. Jeg lurer ofte på hvorfor det er slik, at media ikke tør eller for lov til ta opp tabubelagt tema? Er det skittent å snakke om problemer i samfunnet, mener jeg at dette er et alvorlig samfunnsproblem.Vi snakker ikke om dårlige avgjørelser som omhandler barns rettigheter. De menn som snakker om dette, blir sett på som sære kontroversielle bråkebøtter som på ingen som helst måte har kontakt med virkeligheten. Vi fører en rullegardinpolitikk i dette landet, vi er en så perfekt nasjon at vi kan kritisere andre nasjoner, og samtidig ikke evner å se innover. Nei, vi skal dysse ned våre egne feil, for de har vi jo ikke.Gamle tradisjonelle tanker, eller gamle handlingsmønstre, kan aldri endres, dersom man ikke erkjenner problemet. Er det tabubelagt å fokusere på problemer enkeltsaker viser, ender vi opp på stedet hvil.Det er en grunn til at jeg nevner barn og likestilling på denne dag. Det er denne dag som historisk sett har skapt positive forandringer i samfunnet. Vi har et departement i dette landet: Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet som skal ivareta rettigheter under dette.Det at vi har fått inn kjønnskvotering i arbeidsmarkedet, er jo bare helt fantastisk i henhold til likestilling skulle man kanskje tro? Kanskje det hadde vært en ide med kvønnskvotering på fordeling av omsorg også? Er det kanskje ikke likestilling vi søker?Jeg utfordrer konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland til å undersøke om menn blir diskriminert i barnefordelingssaker. Videre at hun gir stafettpinnen videre til Audun Lysbakken når han kommer tilbake på jobb etter sin pappa permisjon.Vi trenger ikke flere utvalg, men se på og undersøke hvem som vinner en barnefordelingssak i første instans, Tingretten. Videre dersom sak blir anket, hvor mange saker som får samme u

Internasjonale kvinnedagen – VG Protokoll

8. mars markerer den internasjonale kvinnedagen. Lar du dagen være en hyllest til kvinnen, eller synes du markeringen har gått ut på dato?

Den internasjonale kvinnedagen er absolutt en dag som burde markeres, derimot har rødstrømpe tiden fra 70 tallet i Norge gått ut på dato. Skulle dog gjerne hatt likestilling når det kommer til sammværsrett med sine barn i Norge, synes det er en kamp kvinner burde kjempe for! Barn trenger en far, i lik linje som en mor.

Kvinnedagen (8. mars) – VGTV

Alle videoer se alle · VG Nyheter: Slik markeres kvinnedagen · VG Nyheter: Lønnsforskjellen øker · VG Nyheter: Coronasmittet innlagt på sykehus · Else Kåss Furuseth …

VGTV er Norges største web-tv-kanal. Nyheter, sport og underholdning.

Kvinnedagen: – VG Protokoll

8. mars markerer den internasjonale kvinnedagen. Lar du dagen være en hyllest til kvinnen, eller synes du markeringen har gått ut på dato?

Ble innført for ca 100 år siden, med tanke på å medvirke til at også damer skulle ha stemmerett. Det har med tiden endret vedr det politiske til å gjelde en kamp om likestilling.Det finnes også en "Mannsdag" (19. September) Jeg mener at vi i Norge allerede har likestilling, men at det fortsatt er mange områder der damene ikke har like forhold som menn. Men også det motsatte er et faktum. Det finnes områder hvor menn ikke får like bra forhold som damer. I Norge burde vi heller slått sammen kvinnedagen og mannsdagen til en felles "Likestillingsdag" med fokus på likestilling uavhengig av skjønn. For øvrig så er jeg positiv til Kvinnedagen i store deler av verden, der damene langt ifra har i nærheten de samme rettigheter som menn. Jeg ønsker alle medmennesker en rettferdig hverdag 😉

Seks punkter som viser ulikhetene i Norge – VG

8. mar. 2022 — I dag er den internasjonale kvinnedagen. Men trenger vi egentlig å kjempe for likestilling i Norge lenger? Av Kari Aarstad Aase. Publisert 08.

– Likestilling handler om å skape gode samfunn med rettferdige forhold for alle, og det er et arbeid vi aldri kan slutte med, mener Andreassen.

Keywords: kvinnedagen vg